fuartakip iletişim
fuartakip.com Ana Sayfa browser zoom browser zoom 100%
Fuar Takip'te Ara : arama sonuçlarını gizle
Yurt içi Yurt dışı Tümü
x
big-se-filtre-open

Aramak istediğiniz fuarla ilgili bir şeyler ya da fuar kodu girin

canton-fuar alanı pazhou complex Uzakdoğu’nun en büyük, dünyanın da 3 büyük fuarlarından biridir.
1957 yılından bu yana iki ayrı fuar alanında toplam 150.000’den fazla ürün çesidi sergilenmektedir.

Her yıl bu fuarda ziyaretçi sayısı 203 ülkeden 167.000 kişidir.
Çin ithal ve ihraç Ürünleri Fuarı’nı ülkemizden yılda 2000’in üzerinde ihracat / ithalatçı iş adamı ziyaret etmekte ve mal almaktadır.

Çin ile ticaretimizi CANTON FUARI belirler.
127.Çin Canton fuarı bu dönem 15-19 Nisan başlayacak ve 01-05 Mayıs sona erecektir.
Guangzhou / ÇİN
127.CANTON
İTHAL VE İHRAC ÜRÜNLERİ
15 Nis - 05 May
1.Devre 2.Devre 3.Devre
15~19 Nis. 23~27 Nis. 01~05 May.
Dünyanın En Büyük Mobilya Fuarı
iSaloniSalone del Mobile Milano
Milano Mobilya Fuarı

21~26 Nisan 2020
Milano

iSaloni
Mobilya
21~26 Nisan 2020
-
2020 Xiamen Stone Mermer ve Taş Fuarı
XIAMEN STONE
Uluslararası Mermer ve Taş Fuarı

16 - 19 Mart 2020
Xiamen / ÇİN

  
    
  
   
FUARTAKİP - YURTDIŞI İŞ GEZİLERİNE İLİŞKİN DESTEKLERI
 
İZMİR TİCARET ODASI YURTİÇİ, YURTDIŞI FUAR TEŞVİKLERİ ve KATILIMA İLİŞKİN UYGULAMA USUL ve ESASLARI

STAND BAZINDA YURTİÇİ FUARLARA KATILIM

Madde 1. Yurt içinde düzenlenen ve EK'te yer alan fuarlara katılımcı olarak iştirak edecek üyelerimizin; organizatör firmaya metrekare üzerinden ödeyecekleri katılım bedeli, aşağıdaki esaslar dahilinde Odamızca karşılanır:
Madde 1.1. Stand dekorasyonu olmaksızın sadece zemin veya paket stand olarak 12m²'ye kadar stand bedelinin 1/2'si Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi kaydıyla firmaya ödenir.

Her bir fuar için katılımcı firmaların tamamına ödenecek olan toplam tutar 20 Milyar TL'yi aşamaz. Her bir fuar için Odamızca ödenecek teşvik tutarı 20 Milyar TL'yi geçtiği takdirde toplam tutar, firmalar arasında, ödedikleri bedelin toplam içindeki yüzdesi oranında paylaştırılır.

Madde 1.2. EK'teki listede yer alan fuarlara katılan üyelerimizin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuarın başlangıç tarihinden önce başvurmuş olmaları gerekir.

Madde 1.3. Aynı firma bir yıl içinde yalnızca bir yurtiçi fuar için teşvikten yararlanabilir.

Madde 1.4. Odamıza aidat borcu olan üyeler, teşvikten yararlanamazlar.

Madde 1.5. Aynı fuar için başvuran firmaların ödedikleri m² stand bedellerinin önemli ölçüde farklılık göstermemesine dikkat edilir. EK'te yer alan fuarların sayısı Odamız bütçesinin elverdiği ölçüde Yönetim Kurulumuzun onayı ile arttırılabilir.


STAND BAZINDA YURTDIŞI FUARLARA KATILIM
(Yurtdışı Fuarlara Yönelik Nakdi Teşvik Verilmemektedir)

Madde 2. Odamız şemsiye standı ve/veya info-standı ile katılım söz konusu olduğunda; Odamız şemsiye standında yer alan firmalar adına, organizatör firma ile irtibata geçilerek, fuar alanı içindeki standımızın yeri ve stand yerleşim düzeninin belirlenmesi, katılımcı firmaların organizatör firma ile yapacakları sözleşme için aracılık edilmesi ve diğer hususlara ilişkin gerekli işlemler Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğümüzce yürütülür. Odamız şemsiye standında Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğümüzden bir uzman/uzman yardımcısı veya memur görevlendirilir.

Madde 3. Odamız info-standında Odamızın/üyelerimizin tanıtımı ve çalışmalarımız hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Madde 3.1. Odamız info-standında, Odamız broşürlerinin yanı sıra, üyelerimizin tanıtımının yapılabilmesi ve muhatabı olabilecek firmalara gerekli bilgilerin aktarılabilmesi amacıyla, ilgili üyelerimizden broşür, afiş, katalog, CD ve/veya standımızda sergilenebilecek nitelikte numuneler fuar öncesinde Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğümüzce temin edilir. Bunların fuar alanına nakliye işlemleri yapılır ve bunun için üyelerimizden bir ücret alınmaz.

Madde 3.2. Standımızda bilgisayar ve projeksiyon cihazı yer alır, İzmir'i, Odamızı ve üyelerimizi tanıtıcı CD'lerin ziyaretçilerce izlenmesi sağlanır.

Madde 3.3. Standımızda internete bağlı bir bilgisayar (internet bağlantısı sağlanamıyor ise Odamız Web Sayfası bilgilerinin tamamını içeren bir CD) bulunur, üyelerimize ilişkin tüm bilgilere (Odamız Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi üyeleri, ihracatçı üyelerimize ait firma bilgileri vb.) ve diğer gerekli bilgilere ulaşılarak ziyaretçilere sunulur. Info-Standımız, üyelerimize bir iş merkezi olarak hizmet verir.

Madde 3.4. Standımızı ziyaret eden firma temsilcilerine "Takip Formu" doldurtularak, firmalar tarafından dile getirilen talepler ve bilgiler fuar sonrası ilgili üyelerimize ulaştırılır.

Madde 4. Fuar sonrası izlenimleri, görevli uzman/uzman yardımcısı veya memur tarafından bir rapor haline getirilerek, ilgili Meslek Komitemizin/Komitelerimizin, Yönetim Kurulumuzun, Meclis Üyelerimizin bilgisine sunulur, elektronik posta aracılığıyla ilgili Üyelerimize sirküle edilir. Odamız Dış Ticaret Bülteni, Web Sayfası ve E-Haber Gazetesi'nde tanıtıcı haber niteliğinde yayımlanır.


UYGULAMA ESASLARI
(Yalnızca Yurt İçinde Düzenlenen ve Teşvik Kapsamına Alınmış Olan Fuarlar için Geçerlidir)

I. Teşviklerden Yararlanma Koşulları

Madde 5. Başvuru sahibi firmanın Odaya üye olması (faal durumda olması) ve Odaya aidat borcu bulunmaması,

Madde 6. Yönetim Kurulumuzun, firmanın Odamız Fuar teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin kararı, gerekmektedir.

II. Başvuru Esasları

Fuardan Önce Başvuru Esnasında Odamıza Eksiksiz Olarak Ulaştırılması Gereken Belgeler:

Madde 7. Odamız Genel Sekreterliği'ne hitaben firma antetli kağıdına yazılı dilekçe

Madde 8. Odamız Fuar Teşvikleri Başvuru Formu (Formun aslı ve fotokopisi)Madde 9. Organizatör firma ile yapmış olduğu sözleşmenin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede kiralanan m2 ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)Madde 10. Odaya ibraz edilecek Taahhütname

Madde 11. Yeni tarihli Oda Sicil Kayıt Suretinin Aslı (son 6 ay içinde alınmış)

Madde 12. İzmir Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü'nden alınacak "Aidat Borç Ekstresi"

Fuar Bitiminden Sonra En Geç 1 Ay İçerisinde Odamıza Ulaştırılması Gereken Belgeler:

Madde 13. Standın en az 3 açıdan çekilmiş renkli fotoğrafı (stand alınlık yazısı açıkça görülmelidir)

Madde 14. Faturanın orijinali ve 2 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)

Madde 15. Firmaya ait Banka Hesap Numarasını bildirir dilekçe.

Madde 16. Fuara ilişkin değerlendirme raporu.

III. Başvuru Tarihi

Madde 17. Odamız fuar teşviklerinden yararlanmak amacıyla firma tarafından yapılacak olan başvuru; iştirak edilen fuarın başlangıç tarihinden önce olmalıdır.

IV. Ödemelere İlişkin Esaslar

Madde 18. Yukarıda yer alan gerekli koşulları yerine getiren müracaat sahibi Odamız üyesi firmaya; Odamıza ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (Odamız fuar teşviklerinde belirtilen miktara tekabül eden kısmı) TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı, söz konusu fuara katılımını ve Yönetim Kurulu onayını takiben ödenir.

Madde 19. Fuara katılımdan sonra Odaya ibraz edilmesi gereken belgeler, fuarın bitiminden itibaren 1 ay içinde ibraz edilmediği takdirde sözkonusu teşvik iptal olur, firmaya ödeme yapılmaz. Teşvikle ilgili fuar öncesi ve sonrası gereken tüm belgeler tamamlandıktan sonra başvuru Yönetim Kurulumuzun onayına sunulur.

Madde 20. Firmaya ödeme yapılması için gerekli olan tüm prosedür yerine getirildikten sonra Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğümüzce, Yönetim Kurulumuzun kararı, ilgili faturalarla birlikte yazılı olarak Mali İşler Müdürlüğümüze bildirilir.

Madde 21. Ödeme, bizzat teşvike hak kazanan kişiye, firma tarafından parayı teslim almaya yetkili kılındığını gösteren yazılı dilekçede ismi belirtilen kişiye veya firmaya ait Banka Hesap Numarasına havale yapmak suretiyle Mali İşler Müdürlüğümüzce yukarıdaki esaslar doğrultusunda yapılır.

İzmir Ticaret Odası

Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü

Atatürk Cad. No: 126 35210 Pasaport – İzmir

Tel : 0 232 441 77 77
Fax : 0 232 446 22 51

info@izto.org.tr
www.izto.org.tr1. Sayfa - Teşvikli İŞ & FUAR Gezileri için Uygulama Usul ve Esasları
2. Sayfa - Yurtdışı fuarlara katılım için teşvikler
3. Sayfa - Yurtiçi fuarlara katılım için teşvikler
4. Sayfa - Dilekçe Örneği
5. Sayfa - Halkbank Kredisi
6. Sayfa - KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
7. Sayfa - İHRACATÇI BİRLİKLERİ Yurt Dışı Fuar Teşvikleri
8. Sayfa - İZMİR TİCARET ODASI Yurt Dışı Fuar TeşvikleriKosgeb destekli iş gezileri hakkında daha fazla bilgi alın..

<< Geri

 
ÜYE GİRİŞİ
Üye OlŞifre sor
ÖNEMLİ FUARLAR
Led,Neon,Sign China
Dijital Baskı, Reklamcılık
24 Şubat 2020
Intertextile Shanghai
Hazir Giyim ve Kumas
11 Mart 2020
Xiamen Stone - CIN
Xiamen Mermer Fuari
16 Mart 2020
CIFF Guangzhou - CIN
Cin Mobilya Fuari
18 Mart 2020
Interzum Guangzhou
Mobilya Uretim Teknoloji
28 Mart 2020
127.Cin Canton Fuari
I. Period Ihrac Urunleri
15 Nisan 2020
I Saloni Milano-ITALYA
Mobilya,Aydinlatma,Ofis
21 Nisan 2020
127.Cin Canton Fuari
II. Period Ihrac Urunleri
23 Nisan 2020
Rusya Vizesi
blank Rusya Seyahatleriniz için Vize
HABER / DUYURU
HABER 15 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında 127. Canton Fuarı için ÇİN VİZESİ alacaklara önemli duyuru. DUYURU I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları Fuari THY ile 21-26 Nisan 2020 Milano - İTALYA tur programları satışa açılmiştir. DUYURU Yurt dışında katıldığınız fuarlarda ödediğiniz KDV içerikli harcamaların iadelerini alabilirsiniz. DUYURU OHAL sebebiyle Yurtdisi Cikislari ile ilgili yeni duzenlemeler 22.07.2016 HABER Çin vize alımlarında 15 Şubat 2016 tarihi itibariyle ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meydana gelen değişiklikleri sizler için derledik. DUYURU KOSGEB ONAYLI 12-17 Nisan Milano i Saloni Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo ve Tasarim Fuari HABER Çin Halk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarına vizeyi zorlaştırdı... DUYURU 119.Canton Çin Ihracat Fuari 5* Dong Fang Hotel 15 Nisan - 05 Mayis 2016 HABER %50 KOSGEB destekli I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar,Mutfak, Banyo ve Tasarim Fuari THY ile 12-17 Nisan 2016 Milano - İTALYA HABER Yurtdisi VIZE Basvuru Sureleri Hakkinda.. DUYURU KOSGEB Destekleri DUYURU Fuar Takip Fuar Motorunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. HABER Türk standartları Çin’de… HABER Ticari Is Gezilerinizde % 70 Devlet Destegi.. HABER Şirketinizin, Avrupa Birliği ülkelerinde yapmış olduğu kurumsal harcamalarının KDV’sini geri alma imkanına sahipsiniz. HABER KOSGEB DESTEKLİ Milano Mobilya Fuarını Bitirdik !! HABER 2.000 TL KOSGEB Destekli Guangzhou 109.Canton Fuari ve Cin yurtdisi is gezisi prg. DUYURU FuarTakip.com Sitesi Telif Hakları HABER İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kamuoyuna duyuru. HABER Sistemimize Yapılan Hacker Saldırıları hakkında HABER Dünya İçin Yeni Tehdit: 'Siber Soğuk Savaş' HABER Çin İnternete Sanal Polis Atadı. HABER Kredi Kartı Yerine Parmak HABER Yurtdışı çıkış harç uygulaması HABER Türk halkının geliri faize gidiyor. HABER Internete Devlet Filtresi geliyor. HABER İPhone’da Hepsi Bir Arada HABER 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle iş dünyasının iştahını kabartan Çin pazarı DUYURU Taşındık HABER Yurtdışı çıkış harcına indirim ”Taslak Başbakanlıkta” HABER Çin'e yerleşti, dünyaya webcam satıyor HABER Kredi Kart kullanirken bunlara DIKKAT! DUYURU Özürlü, yetim çocuklara eğitim yardımı HABER İnternet Bankacılığı Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Elde Etmeye Yönelik Virüsler Hakkında Kamuoyu Duyurusu DUYURU Yurtdışı çıkış harçlarından muaf olmak için HABER İnternet üzerinden Banka dolandırıcılığı (TBB) HABER TÜRKİYE-ÇİN TİCARET AÇIĞI 5 MİLYAR DOLARA DAYANDI HABER Ücretsiz telefon görüşmesi DUYURU Shengen Vizesi için ÇOK ÖNEMLİ DUYURU HABER Çin dünyanın 6. büyük ekonomisi oldu HABER KOBİ’lere, 'ihracatta kümelenin' çağrısı DUYURU Çin Cd'si Ödüllü Bilgi Yarışması Başladı HABER Dünya ticaretini 500 milyar dolar büyütelim
ÇİN CANTON FUARI
127. ÇİN İTHAL ve
İHRAÇ MALLARI FUARI
1. Devre : 15-19 Nisan
2. Devre : 23-27 Nisan
3. Devre : 01-05 Mayıs
SPONSOR BAĞLANTI
YİWU
YİWU Market Turları