fuartakip iletişim
fuartakip.com Ana Sayfa browser zoom browser zoom 100%
Fuar Takip'te Ara : arama sonuçlarını gizle
Yurt içi Yurt dışı Tümü
x
big-se-filtre-open

Aramak istediğiniz fuarla ilgili bir şeyler ya da fuar kodu girin

canton-fuar alanı pazhou complex Uzakdoğu’nun en büyük, dünyanın da 3 büyük fuarlarından biridir.
1957 yılından bu yana iki ayrı fuar alanında toplam 150.000’den fazla ürün çesidi sergilenmektedir.

Her yıl bu fuarda ziyaretçi sayısı 203 ülkeden 167.000 kişidir.
Çin ithal ve ihraç Ürünleri Fuarı’nı ülkemizden yılda 2000’in üzerinde ihracat / ithalatçı iş adamı ziyaret etmekte ve mal almaktadır.

Çin ile ticaretimizi CANTON FUARI belirler.
127.Çin Canton fuarı bu dönem 15-19 Nisan başlayacak ve 01-05 Mayıs sona erecektir.
Guangzhou / ÇİN
127.CANTON
İTHAL VE İHRAC ÜRÜNLERİ
15 Nis - 05 May
1.Devre 2.Devre 3.Devre
15~19 Nis. 23~27 Nis. 01~05 May.
Dünyanın En Büyük Mobilya Fuarı
iSaloniSalone del Mobile Milano
Milano Mobilya Fuarı

21~26 Nisan 2020
Milano

iSaloni
Mobilya
21~26 Nisan 2020
-
2020 Xiamen Stone Mermer ve Taş Fuarı
XIAMEN STONE
Uluslararası Mermer ve Taş Fuarı

16 - 19 Mart 2020
Xiamen / ÇİN

  
    
  
   

Fuar ve Fabrika Ziyareti
Üretim ve Yükleme Denetimi
Ürün ve Fiyat Araştırması
Yüklemesi ve Son Kontrol
Tercümanlık ve Rehberlik

Guangzhou, China
Cep: +86 150 1877 0937
Cep: +86 135 1000 7331

ÇİN'deki Adresiniz
YURT DIŞINDA BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

(Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2004 Tebliğ No: 2004/6)

2004/6 Sayılı “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” 23.12.2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2004/6 Sayılı Tebliğ ile firmalarımızın yurtdışı fuarlara milli ve/veya bireysel katılımlarına yönelik yeni düzenlemeler getirildiğinden söz konusu Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Bireysel fuar katılımlarıyla ilgili olarak
dikkat edilmesi gereken hususlar daha aşağıda yer almaktadır.

En genel anlamda;
    - Bireysel fuar katılımlarında, sadece boş stand bedelinin ve nakliyenin %50’si desteklenir. Fuar başına azami destek tutarı 15.000,- USD.’dir. 

    - Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel katılım gerçekleştirecek olan üyelerimiz, sadece İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülerek ilan edilen fuarlara iştirak gerçekleştirmeleri durumunda söz konusu destekten yararlanacaklardır.

    - Ayrıca aynı Tebliğ'de firmaların, Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel uluslararası fuarlara bireysel katılımları durumunda, bir dilekçe ve ekinde yurtdışındaki  fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatı ile kendilerine yer tahsis edildiğini gösteren  belgeler ile sözkonusu fuarın başlama tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne destek müracaatında bulunması gerektiği ifade edilmektedir.  Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı firmaların fuar sonrasındaki ilgili destek müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Söz konusu değişiklik nedeniyle firmalarımızın mağdur olmamalarını teminen, Genel Sekreterliğimiz tarafından e-posta yoluyla yapılan duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.

2004/6 sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin  Tebliğ'i görüntülemek için tıklayınız.

Mermer-doğal taş, halı ve ev tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları da azami 50 m2'lik stand kiralama sınırlamasından muaf hale getiren 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2005/3) görüntülemek için tıklayınız.

2004/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarını görüntülemek için tıklayınız.

2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Genel Sekreterliğimize fuar öncesi yapılacak başvuru için doldurulması gereken formu görüntülemek için tıklayınız.

Önemli Notlar:
a) Üyelerimizin 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında Yurt Dışı Bireysel Fuar Teşviği'nden yararlanabilmeleri için ilk aşamada, fuarın başlama tarihinden önce Genel Sekreterliğimize bir dilekçe ve ekinde gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı firmaların fuar sonrasındaki ilgili destek müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Katılımın destek kapsamında değerlendirilmesi için ikinci aşamada, fuarın bitim tarihinden itibaren en geç 3 ay (90 gün) içerisinde aşağıdaki bağlantı aracılığıyla listesine ulaşılabilen belgelerin belirtilen sıralamaya uygun şekilde bir dosya içinde ve eksiksiz olarak fuarın düzenlendiği sektörle ilgili olarak üyesi olunan İhracatçı Birliklerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Destek Başvurusu İçin Fuarın Bitim Tarihinden İtibaren 3 Ay (90 Gün) İçerisinde Üyesi Olunan ihracatçı Birliklerine İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Listesi'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız.

BİREYSEL FUAR KATILIMI DESTEKLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bireysel Katılım Nedir?
Bireysel katılım, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını ifade eder.

1. Herşeyden önce, mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiğinden 2004/6 Sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın ilgili bölümlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

2. Sadece, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Kaomitesi’nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda yurtdışı fuar desteği verilecektir.

3. Bireysel fuar katılımlarında, firma tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte fuarın bitiş gününü müteakip en geç üç ay içerisinde (90 gün) ; üretim konusuyla ilgili üyesi olduğu ve ön başvuruyu yaptığı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.

4. Firma antetli kağıdında hazırlanacak "fuar sonrası destek başvuru dilekçesi"nde; katıldığınız fuara ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından 2004/6 Sayılı Tebliğ kapsamında destek talebinizin belirtilmesi, dosyada yer alan belgelerin dökümünün yapılması ve firma yetkilisince imzalanmış olması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

5. Fuar stand faturalarının mutlaka fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenmesi ve ödemelerin yine fuarın ana organizatörüne yapılması gereklidir. İbrazı gereken tüm belgelerde, destek başvurusunda bulunan Türkiye’de yerleşik firma ile yurtdışındaki ana fuar organizatörü dışında herhangi bir üçüncü firma/kuruluş adının geçmemesi gerekmektedir.

6. Hem milli hem de bireysel fuar katılımlarında, asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri ilgili desteklerden yararlandırılır. 50 m2’nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2’nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. "Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana sanayii ve mobilya" sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50 m2 sınırlamasından muaftır.

7. Nakliye desteği sadece firmanın kapasite raporunda yer alan ve fuarda sergilenecek ürünler için geçerli olup, stand konstrüksiyon/dekorasyon malzemelerinin nakliyesi destek kapsamında değildir.

8. ATA Karnesi, Gümrük Beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuarda sergilenecek ürünlerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduklarına dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması v.b.) yer alması ve sözkonusu ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na istinaden çıkarılan Gümrük Tebliği'ne göre “Bedelsiz” veya “Geçici Çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur. Kargo ile yapılan gönderilere ilişkin nakliye desteği verilmemektedir. Eğer firma ürünlerini fuara beraberinde götürmüşse veya benzer durumlar nedeniyle nakliye desteği talep edilmiyorsa, nakliyeye ilişkin belgelerin yerine bu hususu ve nakliye desteği talep edilmediğini belirten antetli kağıda yazılacak ve firma yetkililerince imzalanacak bir beyanın dosyaya konulması gerekmektedir.

9. Stand kirası ve nakliyeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin bankacılık sistemi kullanılarak ve anlaşılır bir şekilde (mümkünse fatura bazında havale ile) ödenmiş olması gerekmektedir. Elden ödeme makbuzu veya fuar idaresinin ödemenin yapılmış olduğuna dair teyit yazısı v.b. kabul edilmeyecektir.

10. Katılımcıyı   çevre standlarla,   ticari ünvanı / tescilli markası yer alan alınlığıyla,   teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren fotoğrafların ibraz edilmesi zorunludur. Stand alınlığında ve stand alanı içinde katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ (sermaye ortaklığı) bulunan yurtdışı temsilcisi konumundaki firmaya ait olmayan ünvan, logo veya marka yer alması; katılımcının kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergilemesi durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

11. Pazarlamacı katılımcıların ( Kendi adına Kapasite Raporu bulunmayan firmalar ), fuara iştirak etmeleri halinde, pazarlamacı firma yurtdışı fuarda sözleşme yaptığı en fazla iki firmanın ürünlerini sergileyebilir. Bu sözleşmelerin de mutlaka fuardan önce yapılarak İhracatçı Birlikleri yetkili personeline onaylatılması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu iki firmanın Kapasite Raporu ve İmza Sirküleri’nin de ibrazı gerekmektedir.

12. Katılımcılar, 2004/6 sayılı Tebliğ'de yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcıların, ürünün cinsine göre ( devasa iş makineleri , komple tesis, tehlikeli kimyasallar vb. ) ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda, broşür, katalog vb. ile fuar katılımlarında azami 16 m2 üzerinden desteklenirler. Fuarda sergilenebilir mahiyette ürün üreten firmalar, fuara sadece broşür, katalog vb. ile katılmaları durumunda fuar desteklerinden yararlandırılmazlar.

13. Yukarıda yer alan "İbrazı Gereken Belgeler Listesi"ndeki belgelerin eksiksiz olarak ve liste sırasında bir plastik telli dosyaya delinerek takılması gerekmektedir. Listede son sırada yer alan fuar kataloğunun delinerek dosyaya takılmasının mümkün olmaması nedeniyle söz konusu kataloğun kapak sayfasından ve firmanızın katılımcı firmalar listesinde yer aldığını gösteren iç sayfasından birer fotokopi alınarak dosyanın en altına takılması ve fuar kataloğunun başvuru dosyanızla birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

14. İbrazı gereken belgeler listesinde sekizinci sırada yer alan ve taahhütname de içeren formun firmayı taahhüt / borç altına sokabilecek temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması hususunda münferit veya müşterek imzalanması şekil/şartlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

15. 2006 yılı başından itibaren “Bireysel Fuar Desteği Başvuru Ücreti” olarak tüm İhracatçı Birlikleri tarafından 20,- YTL. hizmet karşılığı gelir tahsil edilmekte olduğundan başvuru dosyalarının elden teslim edilmesi sırasında söz konusu meblağ tahsil edilmektedir. Posta veya kargo yoluyla Genel Sekreterliğimize gönderilecek dosyaların içerisine bu meblağın Genel Sekreterliğimizin aşağıda yer alan banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun bir örneğinin konması gerekmektir.



1. Sayfa - Teşvikli İŞ & FUAR Gezileri için Uygulama Usul ve Esasları
2. Sayfa - Yurtdışı fuarlara katılım için teşvikler
3. Sayfa - Yurtiçi fuarlara katılım için teşvikler
4. Sayfa - Dilekçe Örneği
5. Sayfa - Halkbank Kredisi
6. Sayfa - KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
7. Sayfa - İHRACATÇI BİRLİKLERİ Yurt Dışı Fuar Teşvikleri
8. Sayfa - İZMİR TİCARET ODASI Yurt Dışı Fuar Teşvikleri



Kosgeb destekli iş gezileri hakkında daha fazla bilgi alın..

Geri >>
İleri >>

ÜYE GİRİŞİ
Üye OlŞifre sor
ÖNEMLİ FUARLAR
Led,Neon,Sign China
Dijital Baskı, Reklamcılık
24 Şubat 2020
Intertextile Shanghai
Hazir Giyim ve Kumas
11 Mart 2020
Xiamen Stone - CIN
Xiamen Mermer Fuari
16 Mart 2020
CIFF Guangzhou - CIN
Cin Mobilya Fuari
18 Mart 2020
Interzum Guangzhou
Mobilya Uretim Teknoloji
28 Mart 2020
127.Cin Canton Fuari
I. Period Ihrac Urunleri
15 Nisan 2020
I Saloni Milano-ITALYA
Mobilya,Aydinlatma,Ofis
21 Nisan 2020
127.Cin Canton Fuari
II. Period Ihrac Urunleri
23 Nisan 2020
Tüm Dünya Vizeleri - Vizesorgu.com
blank Tüm Dünya Vizeleri
HABER / DUYURU
HABER 15 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında 127. Canton Fuarı için ÇİN VİZESİ alacaklara önemli duyuru. DUYURU I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları Fuari THY ile 21-26 Nisan 2020 Milano - İTALYA tur programları satışa açılmiştir. DUYURU Yurt dışında katıldığınız fuarlarda ödediğiniz KDV içerikli harcamaların iadelerini alabilirsiniz. DUYURU OHAL sebebiyle Yurtdisi Cikislari ile ilgili yeni duzenlemeler 22.07.2016 HABER Çin vize alımlarında 15 Şubat 2016 tarihi itibariyle ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meydana gelen değişiklikleri sizler için derledik. DUYURU KOSGEB ONAYLI 12-17 Nisan Milano i Saloni Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo ve Tasarim Fuari HABER Çin Halk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarına vizeyi zorlaştırdı... DUYURU 119.Canton Çin Ihracat Fuari 5* Dong Fang Hotel 15 Nisan - 05 Mayis 2016 HABER %50 KOSGEB destekli I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar,Mutfak, Banyo ve Tasarim Fuari THY ile 12-17 Nisan 2016 Milano - İTALYA HABER Yurtdisi VIZE Basvuru Sureleri Hakkinda.. DUYURU KOSGEB Destekleri DUYURU Fuar Takip Fuar Motorunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. HABER Türk standartları Çin’de… HABER Ticari Is Gezilerinizde % 70 Devlet Destegi.. HABER Şirketinizin, Avrupa Birliği ülkelerinde yapmış olduğu kurumsal harcamalarının KDV’sini geri alma imkanına sahipsiniz. HABER KOSGEB DESTEKLİ Milano Mobilya Fuarını Bitirdik !! HABER 2.000 TL KOSGEB Destekli Guangzhou 109.Canton Fuari ve Cin yurtdisi is gezisi prg. DUYURU FuarTakip.com Sitesi Telif Hakları HABER İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kamuoyuna duyuru. HABER Sistemimize Yapılan Hacker Saldırıları hakkında HABER Dünya İçin Yeni Tehdit: 'Siber Soğuk Savaş' HABER Çin İnternete Sanal Polis Atadı. HABER Kredi Kartı Yerine Parmak HABER Yurtdışı çıkış harç uygulaması HABER Türk halkının geliri faize gidiyor. HABER Internete Devlet Filtresi geliyor. HABER İPhone’da Hepsi Bir Arada HABER 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle iş dünyasının iştahını kabartan Çin pazarı DUYURU Taşındık HABER Yurtdışı çıkış harcına indirim ”Taslak Başbakanlıkta” HABER Çin'e yerleşti, dünyaya webcam satıyor HABER Kredi Kart kullanirken bunlara DIKKAT! DUYURU Özürlü, yetim çocuklara eğitim yardımı HABER İnternet Bankacılığı Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Elde Etmeye Yönelik Virüsler Hakkında Kamuoyu Duyurusu DUYURU Yurtdışı çıkış harçlarından muaf olmak için HABER İnternet üzerinden Banka dolandırıcılığı (TBB) HABER TÜRKİYE-ÇİN TİCARET AÇIĞI 5 MİLYAR DOLARA DAYANDI HABER Ücretsiz telefon görüşmesi DUYURU Shengen Vizesi için ÇOK ÖNEMLİ DUYURU HABER Çin dünyanın 6. büyük ekonomisi oldu HABER KOBİ’lere, 'ihracatta kümelenin' çağrısı DUYURU Çin Cd'si Ödüllü Bilgi Yarışması Başladı HABER Dünya ticaretini 500 milyar dolar büyütelim
ÇİN CANTON FUARI
127. ÇİN İTHAL ve
İHRAÇ MALLARI FUARI
1. Devre : 15-19 Nisan
2. Devre : 23-27 Nisan
3. Devre : 01-05 Mayıs
SPONSOR BAĞLANTI
YİWU
YİWU Market Turları