Teşekkürler   Mehmet Maruf Üster - Kastamonu
  109.Canton Fuarı
    Fuar ziyareti genel olarak beklentilerimizi karşıladı. Metal sanayinde ana üreticilerden çok aracı firmalar fuara katılım yapmışlar, bu yönde bir eksiklik hissettik.
Mehmet Maruf Üster