Coğrafi Veriler
KAZAKİSTAN
Başkent : Astana (10 Aralık 1997’den itibaren)
Yüzölçümü : 2.724.900 km2
Nüfus : 15.233.244 (Temmuz 2006 verileri)
Dil : Kazakça, Rusça
Din : Müslüman ( %47), Rus Ortadoksu ( %44), Protestan ( %2), diğer (%7)
Para Birimi : 1 USD = 128 Tenge (Ocak 2007)
Etnik Yapısı : Kazak (%53.4), Rus (%30), Ukraynalı (%3.7), Özbek (%2.5),Alman (%2.4), Uygur (%1.4)
Sınır komşuları : Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin
Başlıca Şehirler : Almati, Astana, Atirau, Aktau, Cimkent, Akmola, Aktobe, Cambul, Karaganda, Kostanay, Kizilorda, Pavlodar.
GSYİH : 77,2 milyar $ (2006)
Büyüme Oranı(GSYİH) : %10,6 (2006)
Kişi Başına GSYİH : 5.048 $ (2006)
Enflasyon Oranı : % 8,4

Kazakistan, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında en zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Yeryüzünde bilinen önemli madenlerin hemen hepsine sahip bulunmaktadır. Petrol, kömür, gaz, uranyum, demir, krom, bakır, boksit, kurşun, altın, fosfor, gümüş, mermer, alçı, magnezyum ilk sayılabilecek olanlardır. Mendeliyev'in tablolaştırdığı periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamı Kazakistan topraklarında mevcuttur. Kazakistan barit, volfram ve çinkoda dünya birincisi, uranyum, krom, kurşun, gümüş yataklarının zenginliği bakımından dünya ikincisi mangan ve bakır itibariyle dünya üçüncüsüdür. Kömür, demir ve altın rezervleri itibariyle dünya sıralamasında ilk o¬n arasında, doğal gaz, petrol ve alüminyum rezervleri açısından ilk o¬n beş ülke arasındadır. Kazakistan toprakları altında keşfedilmiş maddi zenginlik 2 trilyon ABD dolarından fazla tutmaktadır.

Kazakistan’da ödemelerde peşin ödeme ya da akreditifin tercih edilmesi gerekmektedir. Kazak işadamları genellikle peşin ödeme yöntemini kullanmayı tercih etmektedir. Bankacılık sisteminin gelişmesi ile birlikte akreditif kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bankalar arası para transferinde gerçek kişiler ve şahıs şirketleri için sınırlamalar bulunmakla birlikte şirketler için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Kazakistan bankacılık sistemi Orta Asya ülkeleri içinde en gelişmiş bankacılık sistemidir. T.C. Ziraat Bankası ülkede KZI (Kazakhstan-Zıraat Bank) adıyla faaliyet göstermektedir.
Kazakistan elverişli yatırım ortamı, güçlü bankacılık sistemi, diğer Orta Asya ülkelerine açılım için sunduğu imkanlar nedeniyle Türk firmalarına önemli avantajlar sağlamaktadır.

DIŞ İLİŞKİLERİ

Kazakistan’ın ihracatı: 2006 yılında yaptığı ihracat 38.200 milyar Dolardır.

Kazakistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler: İhracat rakamları dikkate alındığında da ilk sıraları %18 ile İtalya, 17,6 ile İsviçre, %9,8 ile Rusya, %9,4 ile ÇHC ve %8,8 ile Fransa almaktadır. Türkiye’nin payı ise %0,9’dur.

Kazakistan’ın ithalatı: 2006 yılında yaptığı ithalat 23.600 milyar Dolar olup dış ticarette 14.600 Dolarlık fazlalığı bulunmaktadır.

Kazakistan’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler: 2006 yılı dış ticaret istatistikleri dikkate alındığında ithalatında en başta yer alan ülkeler %20,68 ile Rusya, %13,44 ile İtalya, %11,01 ile İsviçre, %8,91 ile ÇHC ve %1,46 ile de Türkiye’dir.

Başlıca İhraç Ürünleri:  Kazakistan sahip olduğu üretim yapısı itibarı ile daha ziyade hammadde ve yarı mamul ihracatçısı bir ülkedir. Petrol ve petrol ürünleri, demirli metaller, kimyasallar, makineler, hububat, yün, et, kömür ülkenin başlıca ihraç ürünleridir. Buğday ve mahlut; buğday ve mahlut unu; rafine bakır ve bakır alaşımları; ham petrol yağları; işlenmemiş çinko; işlenmemiş kurşun; demir veya alaşım çelikten yarı mamuller; demir veya alaşım çelikten yassı hadde ürünleri; pamuk; suni korendon (korundum); alüminyum oksit; alüminyum hidroksit; bakır cevherleri. İhracatın yarısından fazlasını petrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır.

Başlıca İthal Malları:  Ülkenin ithalatında ise yatırım ve tüketim malları önemli yer tutmaktadır. Makine ve ekipman, metal ürünler, gıda maddeleri ve kimyasal ürünler ülkenin ithalatında önem arz eden ürün gruplarıdır.

İKİLİ İLİŞKİLER

Kazakistan’a ihracatımız: 2006 yılında 348 milyon dolardır.

Kazakistan’dan ithalatımız: 2006 yılında 558 milyon dolardır.

Türkiye’den aldığı ürünler: Kazakistan’a ihracatımızda başlıca kalemleri, makine ve cihazlar, plastikten mamul eşya, elektrik makine ve cihazlar oluşturmaktadır.

Türkiye’ye sattığı ürünler: İthalatımızdaki başlıca kalemleri ise bakır, demir-çelik ve mineral yakıtlar oluşturmaktadır. Demir dışı metaller, demir çelik sanayi ürünleri, ham deri ve postlar ile petrol ürünleri de satın aldığımız ürünler listesinde yer almaktadır.

Anlaşma ve Protokoller
Ticaret Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 10.09.1997
Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına Dair Protokol 02.09.1993
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 01.05.1992
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 15.08.1995
Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü 07.06.2001